top of page
Search

आपल्याला Panic Attack येतो हे कसे ओळखायचे

Updated: Nov 21, 2022

याची प्रमुख लक्षणे कोणती?


- हृदयाचे ठोके प्रचंड वाढणे

- अस्वस्थ वाटणे

- श्वास घ्यायला त्रास होणे

- हात पाय गळून गेल्यासारखे वाटणे

- भयंकर भीती वाटणे

- घाम येणे

- छातीत दुखणे

- हाथ पाय किंवा शरीराचे काही भाग सुन्न पडल्यासारखे वाटणे

- थरथर कपल्यासारखे वाटणे

- काहीतरी वाईट होणार आहे याची खात्री वाटणे

- मरण आता अटळ आहे अशी भीती वाटणे

- पुन्हा panic attack येईल असे वाटणे.


#Stress #Anxiety #RehabCentreforDrugAddicts #RehabCentreforAlcoholAddicts #RehabilitationCentreMumbai #DeaddictionCentreMumbai #NashMuktiKendraMumbai #StayHomeStaySafe #RehabCentre #DeAddictionCentre #PsychiatricCentre


For More Information, Please Call on – 90828 97659.


https://www.facebook.com/roshnirehabcentre/

https://www.instagram.com/roshnirehabilitationcentre1/

https://www.roshnirehabilitationcentre.com/

https://twitter.com/roshni_centre/
35 views0 comments
bottom of page