top of page
Search

आपल्याला Panic Attack येतो हे कसे ओळखायचे

Updated: Nov 21, 2022

याची प्रमुख लक्षणे कोणती?


- हृदयाचे ठोके प्रचंड वाढणे

- अस्वस्थ वाटणे

- श्वास घ्यायला त्रास होणे

- हात पाय गळून गेल्यासारखे वाटणे

- भयंकर भीती वाटणे

- घाम येणे

- छातीत दुखणे

- हाथ पाय किंवा शरीराचे काही भाग सुन्न पडल्यासारखे वाटणे

- थरथर कपल्यासारखे वाटणे

- काहीतरी वाईट होणार आहे याची खात्री वाटणे

- मरण आता अटळ आहे अशी भीती वाटणे

- पुन्हा panic attack येईल असे वाटणे.For More Information, Please Call on – 90828 97659.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page